Archivo de la etiqueta: cooperar

La cohesió del grup

Per garantir un correcte treball en grup en Pere Pujolàs i els seus companys de l’Equip CA / AC de la Universitat de Vic ens fan una proposta de treball de la cohesió del grup. Un grup cohesionat és garantia de bona feina, i d’atenció de la diversitat de l’alumnat que s’hi integra.

Web_Programa_CA-AC_Ambit_C

Educar en la diversitat

diversity.jpg

educarenladiversitat.pdf

Educar en la diversitat és el títol d’aquest document tan precís com aprofitable. Dona pistes sobre com aplicar el treball cooperatiu i per competències a l’aula afavoreix el tractament de la diversitat i a la inversa.