Archivo de la categoría: internet

Innovadors?

Un divertit vídeo que ens fa reflexionar. Necessitem les TAC per atendre millor la diversitat?. Evidentment no. Podem atendre el nostre alumnat de maravella, practicar la inclusió, sense necessitat de saber-ne ni un borrall. Però son una bona eina d’atenció a la diversitat, ben utilitzades?. La resposta òbvia és sí. Son una eina excel·lent. Que no ens passi com al personatge montipitonià del vídeo. Les TAC han arribat a l’aula per quedar-s’hi. Aprenem-ne, usem-les i desterrem vells tòpics i noves pors!.

Web d’en Sebas Capella

En Sebastià Capella és mestre, formador, apassionat de les TAC a l’aula, creador de WebQuest, de caceres del tresor i d’un munt de recursos fantàstics. En la seva pàgina personal en trobareu molts. D’entre les pàgines interiors n’hem seleccionat una que conté propostes de projectes, de casos, que permeten un treball en grup cooperatiu. N’hem fet un resum a: Sebas Capella.

Educar per a la societat del coneixement

Daniel Innerarity és catedràtic de la Universitat del País Basc i de la Universitat de Saragossa. L’11 de maig de 2010 va pronunciar una conferència a Barcelona, sobre com educar en la societat actual de la informació. Ens convida a canviar el tipus de saber que apreciem a l’escola. A no valorar tant el saber acumulatiu un saber basat en l’experiència, creatiu, divers. Val la pena llegir o escoltar la comunicació sencera a la web de la Fundació Bofill “Debats”, que us recomanem vivament. O bé mirar-vos aquest resum: Educar per a la societat del coneixement.

La ràdio a l’escola: bona per la diversitat

El CRA d’Ariño-Alloza és un col·legi d’educació infantil i primària d’Aragó que treballa la ràdio escolar. Cada dia de dilluns a divendres de 12.15 a 13 h hi ha a l’aula preparada com a locutori una de les cinc classes de l’escola. El professor o professora, amb l’alumnat, ha preparat el programa radiofònic en el gènere que hagin triat (noticiaris, entrevistes, tertúlies, concursos, etc.).

Una parella d’experts formada per dos alumnes, de 5è i 6è de primària, s’ocupa de la part tècnica. Un ensenya i l’altre aprèn, i és la mateixa durant tota la setmana. La setmana següent, el que ha ensenyat deixa aquesta responsabilitat i el que ha après fa de tècnic i serà acompanyat per un altre company que aprèn. Així, durant el curs s’aconsegueix que tothom aprengui i que l’alumnat de 5è faci de tècnic que ensenyarà, el curs següent, els companys que faran llavors 5è. La parella d’alumnes experts emeten el programa gravat i organitzen la llista d’arxius que cal emetre (música, sintonies de la cadena i del gènere de programes, el programa i la sintonia de tancament).

Tots els alumnes presenten una gran motivació en el desenvolupament de l’activitat, així com una gran disposició al treball col·laboratiu. Són altament participatius, però disciplinats en les formes i el sistema d’intervenció a la classe, en què respecten el torn d’uns i els altres.

En el cas de l’alumnat d’educació infantil, s’observa un especial desenvolupament de les habilitats comunicatives i d’expressió oral, i en el d’educació primària destaquen les característiques anteriors i, particularment, la competència digital. Qualsevol àrea pot ser abordada utilitzant la ràdio com a recurs.

La necessitat de proporcionar a l’alumnat mitjans per aprendre, en què siguin ells i elles els verdaders protagonistes del procés educatiu, ha portat els docents d’aquest centre clarament cap els recursos que ofereixen les TAC. Les competències necessàries les han anat adquirint al llarg del temps. D’acord amb l’esperit del centre, hi ha formació contínua. Per a ells el més important és l’aspecte pedagògic (si s’obtenen els objectius previstos), no el tècnic (les destreses es van adquirint amb la pràctica).

 

Entre l’alumnat el més destacat és la millora de l’expressió oral, la potenciació de la creativitat i el desenvolupament del treball en equip.

DESENVOLUPAMENT A CLASSE

 1. Selección de los temas a tratar en el programa radiofónico.
 2. Creación del guión del programa por parte de los alumnos/as y con la supervisión del docente.
 3. Producción del programa con los alumnos/as realizan la parte técnica.
 4. Emisión del programa en la onda radiofónica del centro.
 5. Valoración de los programas emitidos, tanto por familiares como por docentes.
 6. Análisis y evaluación de resultados y puesta en marcha de procesos de mejora.

OBJECTIUS

 • Promoure situacions d’aprenentatge per a la recerca i la comunicació.
 • Aconseguir la interdisciplinarietat en els processos d’aprenentatge.
 • L’aprenentatge entre iguals que és un aprenentatge més significatiu.
 • El treball cooperatiu que afavoreix la implicació i la responsabilitat en les tasques.
 • Convertir l’escola en una comunitat d’aprenentatge.
 • La utilització de les TIC com a eines d’aprenentatge i comunicació.
 • Canvi del rl rol de la persona docent: el docent guia, acompanya, supervisa…
 • Continuïtat en el treball realitzat: es mantenen unes estratègies amb el professorat nou.

EXTRET DE: http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/

Enllaços educatius

Aquest enllaços, (cliqueu aquí per veure’ls), que anirem millorant, poden ser una eina educativa en una classe equipada amb PDI i volcada cap a l’ús de les TAC. També, naturalment, són una eina potent d’atenció a la diversitat, d’acolliment a l’aula, o de tractament de necessitats educatives especials. En tot cas són, això, una eina.

21 raons per usar les TAC a l’aula

chisteaulavirtual.jpg

Perquè les TAC a l’aula?. Tria d’entre aquestes raons la que més et convenci.

Una proposta de reflexió sobre els beneficis d’integrar Internet, i les TAC en el currículum, basada en el document “IT works. Stimulate to educate” de Brown i Howlett. NCET 1994. Regne Unit. Traducció SGTI. Adaptació: Joan Molar

 1. L’escola ha de garantir que cap infant no es perd les possibilitats que les TAC poden oferir-li, per manca de recursos. Si no te possibilitats de gaudir d’un ordinador connectat a la xarxa a casa seva, n’ha de poder fer servir a l’escola.
 2. Les TAC, inclosos els jocs, son potents eines educatives si en fem un ús adequat. Només cal, és clar, programar-ne acuradament l’ús i tenir clars els objectius a treballar.
 3. Les TAC poden adaptar-se a les capacitats i necessitats individuals de l’alumnat. Resulten un bon d’atenció a la diversitat.
 4. Les TAC resulten estimulants per estudiants desmotivats per a l’aprenentatge. Qualsevol feina feta amb ordinador té, d’antuvi, un plus de motivació gratuïta.
 5. Les TAC donen sempre una oportunitat més per rectificar, i assolir un resultat positiu, allà on abans s’havia fallat. L’ordinador no es cansa de proposar un mateix exercici.
 6. Les TAC permeten reflexionar sobre el que s’ha fet. Bon exemple n’és el processador de text, que permet treballar sempre en brut fins obtenir el resultat desitjat.
 7. Les TAC motiven l’alumnat a adquirir i progressar en les competències bàsiques. Compleix els requisits d’utilitat i sentit que demana l’aprenentatge constructivista.
 8. Usant les TAC l’alumnat te accés a material pedagògic ric i variat. Les possibilitats són pràcticament il·limitades.
 9. Les TAC presenten la informació de forma fàcil de comprendre, assimilar i utilitzar eficientment. Si una imatge són mil paraules, un recurs multimèdia interactiu són mil imatges.
 10. Les TAC ens alliberen del processament rutinari de les dades, permetent-nos que ens concentrem en la seva interpretació i ús.
 11. Les TAC fan que idees difícils de presentar i comprendre, esdevinguin fàcilment comprensibles.
 12. Les TAC permeten l’alumnat responsabilitzar-se i col·laborar en el seu procés educatiu. Fomenten el sentit crtic i l’autoavaluació.
 13. Les TAC proporcionen a l’alumnat la possibilitat d’experimentar idees i d’assumir riscos. Equivocar-se no suposa haver de repetir res. Es pot provar, reflexionar i decidir.
 14. Les TAC estimulen el raonament analític i divergent. Es basen en el mètode científic.
 15. Les TAC són molt valuoses per mantenir l’atenció dels alumnes amb problemes emocionals i de conducta. Fomenten l’atenció i la concentració de nens hiperactius i dispersos.
 16. Les TAC resulten molt adequades per a treballar amb alumnes amb disminucions.
 17. Les TAC potencien l’autoimatge i l’autoestima. Redueixen el risc de fracàs escolar.
 18. La reflexió sobre l’ús de les TAC a l’aula ens ajuda als docents a revisar els nostres mètodes. Aquests varien quan fem servir les TAC com a eina pedagògica.
 19. Les TAC a l’aula, són més efectives si els docents estem ben preparats per usar-les.
 20. Les TAC potencien el treball en grup, cooperatiu i col·laboratiu.
 21. Les escoles les TAC a l’aula milloren els resultats i la imatge social del centre.

Un cop t’has decidit per una, comenta amb els companys de la teva dreta i de la teva esquerra, en petit grup, quina raó has escollit. Argumenta-ho.

Després comenteu-ho en el gran grup.

Blocs per a tothom

Els blocs són una manera ràpida, còmoda i indolora d’introduir les TAC a l’aula. Amb un bloc treballem totes les competències bàsiques sense ni adonar-nos. És modern, queda bé i, a més, respecta la diversitat. Aquest opuscle pot ajudar-vos a donar a conèixer els blocs als vostres companys i companyes.

un-bloc