Archivo de la categoría: aprenentatge reflexiu

Com dissenyar una seqüència didàctica


L’Anna Basterra ens explica, d’una manera clara i didàctica, com dissenya ella una seqüència didactica. A més, ho fa des d’un punt de vista competencial, diferenciant clarament feina, de tasca.

La rúbrica: eina d’avaluació

Elaborar una rúbrica no costa gaire temps ni esforç, ens fa reflexionar sobre com ensenyem i pot ser una bona eina d’aprenentatge i atenció a la diversitat. Hem preparat un document per intentar explicar de què va la cosa: Rubriques

Aprenentatge per projectes

Com el treball en grups col·laboratius, l’aprenentatge per projectes és el futur d’una escola inclusiva i 2.0. Un petit document convida a la reflexió. En què consisteix l’aprenntatge per projectes

Pensar sobre com ensenyem

learning.jpg

laobservacionenelaula.pdf

Pensar sobre com ensenyem és una bona manera d’autoavaluar-nos i de millorar la nostra pràctica docent. L’Olga Esteve, des de l’aprenentatge reflexiu, ens ofereix un bon anàlisi en aquest article.

Constructivisme i Gelstat

introspeccio.jpg

discursindagador.pdf

Ara ja sabem que hem d’ensenyar. Potser podem començar a pensar com ensenyar-ho.  Aquest article ens parla de constructivisme amanit amb Gelstat. Molt interessant!.