Una aproximació al treball per projectes

Darrera del treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència al presentar les activitats escolars, sinó aspectes molt importants sobre com els alumnes aprenen i com el professorat han de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les. El treball per projectes dóna molta importància als aspectes metacognitius, és a dir, a fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn, com també a la manera de tractar la informació. Dit d’una altra manera, als procediments que s’utilitzen per realitzar les activitats d’aprenentatge, i al procés de recerca.

La funció dels projectes és afavorir la creació d’estratègies escolars en relació amb:

 • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
 • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la…
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
 • Avaluar els aprentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…

Aquest tipus de metodologia, permet qualsevol tipus d’organització del grup-classe; però cal tenir en compte la importància de la interacció (discussió, argumentació, plantejament de qüestions, …).

Un projecte de treball es pot desenvolupar seguint aquest guió:

 1. Discussió i tria del tema a treballar (entre l’alumnat i el professor).
 2. Concreció i explicitació del que se sap i del que es vol conèixer del tema.
 3. Confecció de l’índex o del guió de treball.
 4. Acords referents a l’organització del grup-classe, fonts d’informació, temporalització,
 5. Recerca i aportació d’informació.
 6. Ordenació de la informació rebuda.
 7. Plantejament i verificació d’hipòtesis, definicions, …, a través de la informació.
 8. Establiment i explicitació de relacions causals, de noves qüestions, …
 9. Desenvolupament dels apartats de l’índex (en gran-grup, petit-grup o individualment).
 10. Confecció del dossier de síntesi (conferència, Power Point, dossier escrit, …).
 11. Avaluació del procés seguit i conscienciació del que s’ha fet i s’ha après.
 12. Aplicació del que s’ha après a altres situacions o establiment de noves relacions.
 13. Explicitació de perspectives o temes que s’han obert i que queden per tractar.

Paper de l’educador

 • Definir el motor de coneixement, el fil conductor.
 • Preveure els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que es treballaran.
 • Fomentar la participación i mantenir l’ordre.
 • Ajudar a l’aportació i tractament de la informació.
 • Ajudar a l’avaluació i recapitular el procés seguit.

Paper de l’alumne
L’alumne ha d’estar, en tot moment, atent, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge.

Avaluació

S’utilitzen els tres tipus d’avaluació: inicial, final o sumativa, i avaluació formativa.
Avaluació inicial: explicitació i conscienciació del que cadascú sap del tema.
Avaluació final o sumativa: es proposa que sigui a través de preguntes obertes.
Avaluació formativa: Reelaboració i reestructuració de l’índex. Conscienciació del que s’ha après.

En el cas de que vulgueu ampliar informació:
http://esc3-12.pangea.org/7jornades/conclu/GUIX_325_04elsprojectes.pdf

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s